Quraşdırma

YALIS BF Versiya Qapı Sapı Kilidi Dəsti Quraşdırma Dərsi

YALIS BJT Versiya Qapı Sapı Quraşdırma Dərsi

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) Minimalist Qapı Sapı Quraşdırma Dərsi (Minimalist Qapılar üçün)

YALIS NO.272 (MULTIPLICITY) Şüşə Qapı Sapı Kilid Dəsti Quraşdırma Dərsi (Şüşə Qapılar üçün)

YALIS NO.259 (RAINBOW) Minimalist Qapı Dəstəyi Kilid Dəsti Quraşdırma Dərsi

YALIS NO.262 (SONSUZ) Taxta Qapı Sapı Kilid Dəsti Quraşdırma Dərsi (Taxta Qapılar üçün)

YALIS NO.292 (GUARD) Şüşə Qapı Dəstəyi Kilid Dəsti Quraşdırma Dərsi

YALIS Şüşə Atel Panel Versiyası Qapı Sapı Kilidi Quraşdırma Dərsi